دانلود تحقیق جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار

تحقیق-جابجایی-امتزاجی-نفت-در-مخازن-ترک-دار
تحقیق جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 2068 کیلوبایت
قیمت: 15400 تومان

دانلود تحقيق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار،
در قالب word و در 137 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

مقدمه
فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل
1- روابط حرکت در محیط متخلخل
1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن
1-1-1 معادله ناویر- استوک
1-1-2 معادله استوک
1-1-3 معادله دارسی
1-1-4 معادله جریان های غیر دارسی
1-2 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار
1-2-1 معادله جریان همگن از میان یک ترک 
1-2-2 قانون توام سوم 
1-2-3 معادله ناویر- استوک در جریان سیال از میان ترک ها
1-3 مدل سازی جریان آرام در یک ترک با سطح صاف 
1-4 معادله جریان ناآرام در یک ترک با سطوح صاف
1-4-1 تاثیر ناصافی دیواره های ترک در حرکت سیال
1-5 مدل سازی جریان ناآرام
1-6-1 مدل کاظمی
1-6-2 مدل وارن- روت 
1-7 عدد رینولد در سیستم ترک
1-8 مدل سازی حرکت هم زمان سیال در محیط ماتریس و ترک 
1-9 عوامل مؤثر در حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار
1-9-1 تأثیر بازشدگی ترک
1-9-2 تأثیر سطح تماس ویژه ماتریس و ترک (s)
1-9-3 تأثیر تخلخل و تراوایی ماتریس

فصل دوم: جابجایی امتزاجی 
مقدمه
2-1 اختلاط در محیط متخلخل
2-1-1 مکانیزم های اختلاط در محیط های غیر همگن (دیسپرژن)
2-2 دیسپرژن طولی و عرضی 
2-2-1 دیسپرژن طولی
2-2-2 دیسپرژن عرضی 
2-3 بحث پیرامون امکان انجام مکانیزم های مختلف با توجه به عدد پکلت
2-4 معادلات موجود جهت تعیین غلظت در ناحیه اختلاط
2-5 جابجایی امتزاجی در محیط های همگن
2-6 مدل سازی جابجایی امتزاجی در محیط های غیر همگن 
2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس- اسمیت
2-6-2 عوامل موثر بر جابجایی امتزاجی
2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار
2-7-1 مدل کاردناس و همکاران

فصل سوم: آزمایشات 
3-1 طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی مناسب 
3-2 آماده سازی نمونه ها
3-3 سیال های مورد استفاده 
3-4 چگونگی انجام آزمایشات
3-4-1 چگونگی انجام آزمایش آنالیز ردیاب
3-4-2 نحوه انجام آزمایشات جابجایی امتزاجی
3-5 نحوه انجام محاسبات
3-5-1 محاسبات مربوط به آنالیز ردیاب
3-5-2 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط همگن
3-5-3 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار
3-6 نتایج حاصل از آزمایشات 
3-6-1 نتایج آزمایشات آنالیز ردیاب

فصل چهارم: مدل جابجایی امتزاجی
4-1 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ماتریس
4-2 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1 نتایج 
5-2 پیشنهادات
مراجع 


چکیده تحقيق:
پارمترهای مؤثر در جابجایی امتزاجی در مخازن همگن عبارت اند از ضریب دیسپرژن، ضریب دیفیوژن و نسبت حجمی فضای خالی در جریان به کل  حجم منافذ سنگ، روش های تجربی و مدل های ریاضی بسیاری جهت به دست آوردن این پارمترها ارائه گردیده است. مدل سازی جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار مورد مطالعه کمی قرار گرفته و مدل های معدودی برای این گونه مخازن ارائه گردیده است. در مدل های موجود، همانند مدل های مخازن همگن، پارامترهای تعیین کننده چگونگی رفتار سیال در جابجایی امتزاجی به عنوان پارامترهای تطابق به کار رفته و با تغییر این پارامترها، تطابق مناسب بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل حاصل گردیده است. 

در طی تحقیق حاضر ضمن مطالعه پیرامون عوامل و پارامترهای مؤثر بر حرکت سیال در محیط های متخلخل و نیز جایجایی امتزاجی، دستگاه مناسب طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از نمونه سنگ رخنمون از جنس کربناته، آزمایشات دقیق آنالیز ردیاب و جابجایی امتزاجی بر روی آن ها انجام پذیرفت. با استفاده از تکنیک آنالیز ردیاب، ضمن شناخت درصدی از حجم فضای خالی سنگ که در مکانیزم جابجایی امتزاجی شرکت می نمایند، ضرایب دیسپرژن و دیفیوژن مولکولی در محیط را اندازه گیری نموده و سپس با استفاده از اندازه و قطر بازشدگی ترک، سرعت حرکت سیال از میان ترک شناسایی و با استفاده از روابط تجربی و منحنی های ارائه شده پارامترهای مربوط به ترک که در مکانیزم جابجایی امتزاجی مؤثر می باشد، اندازه گیری می شود. در پایان با استفاده از پارامترهای به دست آمده و به کارگیری مدل های پیشنهادی مناسب، مدل جابجایی امتزاجی برای نمونه مورد آزمایش ارائه می گردد. با مقایسه بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، می توان به دقت مدل که همانا دقت پارامترهای تعیین شده می باشد، پی برد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی، راه حل هاي توربين بهينه سازي شده

تحقیق-انتخاب-یک-سیستم-خنک-سازی-توربین-گازی-راه-حل-هاي-توربين-بهينه-سازي-شده
تحقیق انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی، راه حل هاي توربين بهينه سازي شده
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 1378 کیلوبایت
قیمت: 12900 تومان

دانلود تحقيق در مورد انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی، راه حل هاي توربين بهينه سازي شده،
در قالب doc و در 92 صفحه، قابل ويرايش، شامل:مقدمه
خنك سازي توربين به عنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازی موتورهاي توربين گازي
چالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته در حال افزايش گاز و نسبت فشار كمپرسور 
تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول 
تأثير خنك سازي
مشكلات خنك سازي
تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي
فرايند بهبود خنك سازي ايرفويل
كنش متقابل انتقال جرم- حرارت در لايه مرزي ايرفویل
نقش تشابه در رقابت تجربي حرارت ايرفويل توربين و انتقال جرم
دماي فلز و تاثير آن روي عمر اجزای توربين
موضوعات مربوط به تغييرمكان هاي دمایی گذرای روتور به استاتور و كنترل فاصله نوك آزاد
خنك سازي نازل توربين
تقابل با محفظه احتراق
اغتشاش
خنک سازی فیلم پره
نسبت دمش
انحناي سطح
گراديان فشار
آشفتگي جريان اصلي
تأثير تزريق هواي خنك سازي فيلم روي انتقال حرارت سطح
موضوعات خنك سازي ديواره نهايي
خنك سازي تيغه توربين
پروفایل دماي گاز شعاعی 
تأثيرات ناپيوستگي
تكنيك هاي خنك سازي دروني تيغه 
گذرگاههاي دروني هموار
پین فین ها 
تأثير جت 
جريان گردابي
خنك سازي فيلم
موضوعات خنك سازي سكو و راس 
خنك سازي ساختارهاي روتور و استاتور
منبع خنك سازي و سيستم هاي هواي ثانويه 
بافر كردن مجموعه ديسك و روشهاي خنك سازي ديسك
خنك سازي ساختار حفاظتی نازل و جایگاه توربين 
خنك سازي محفظه احتراق 
تأثير تحول طراحي محفظه احتراق روي تكنيك هاي خنك سازي 
خنك سازي تعريق
خنك سازي نشتي 
همرفتي بخش پشتي افزوده
انتقال حرارت تجربي پيشرفته و معتبرسازي خنك سازي
ارزیابی انتقال حرارت بيروني و تكنيك هاي معتبرسازي خنك سازي
ارزيابي غيرمستقيم آشفتگی 
شرايط مرزي تجربي ديسك توربين
تأئيد خنك سازي در يك آزمون موتور 
ابزاربندي متعارف
پيرومتر درج شده درگاه بروسكوب
رنگ هاي حرارتي دما بالا


مقدمه تحقيق:
در اینجا عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابیم، چون آن ها براي خنك سازي اجزاي دستگاه توربين بكار مي روند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پروژه نانوحسگرها

پروژه-نانوحسگرها
پروژه نانوحسگرها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 217
حجم فایل: 808 کیلوبایت
قیمت: 20900 تومان

دانلود پروژه در مورد نانوحسگرها،
در قالب doc و در 217 صفحه، قابل ويرايش، شامل:پيش گفتار
فصل اول: آشنايي با فن آوري نانو
1-1- فن آوري نانو چيست؟
1-1-1- نانو چيست؟
2-1-1- نانوتکنولوژي از ديدگاه هاي مختلف
2-1- مقدمه اي بر تاريخ فن آوري نانو در ايران و جهان
1-2-1- تاريخچه نانو در جهان
2-2-1- تاريخچه نانو در ايران
3-1- مشاهير نانو
1-3-1- کي اريک درکسلر
2-3-1- ريچارد ارت اسمالي
3-3-1- رالف مرکل
4-3-1- روبرت اي فريتاس
5-3-1- ريچارد پي فايمن
4-1- عناصر پايه در فن آوري نانو
1-4-1- نانو پوشش ها
1-1-4-1- انواع نانو پوشش ها
1-1-1-4-1- پوشش هاي دانه اي
2-1-1-4-1- پوشش هاي شبکه اي و چند لايه اي
3-1-1-4-1- پوشش هاي لايه نازک
4-1-1-4-1- پوشش هاي نانوکامپوزيتي
2-4-1- نانو مواد
1-2-4-1- نانو پودر
1-1-2-4-1- حالت اول
2-1-2-4-1- حالت دوم
3-1-2-4-1- حالت سوم
2-2-4-1- نانو لوله
3-2-4-1- نانو کمپوزيت
3-4-1- مهندسي مولکولي
1-3-4-1- ماشين هاي مولکولي
4-4-1- نانو الکترونيک
1-4-4-1- نانو سيم
1-1-4-4-1- انواع نانو سيم ها
1-1-1-4-4-1- نانوسيم‌‌هاي فلزي
1-1-1-4-4-1- نانوسيم‌‌هاي آلي
2-1-1-4-4-1- نانوسيم‌‌هاي هادي و نيمه‌‌هادي
4-1-1-4-4-1- نانوسيم‌‌هاي سيليکوني
2-1-4-4-1- روش هاي ساخت نانو سيم ها
1-2-1-4-4-1- تکنيک‌‌هاي ليتوگرافي
2-2-1-4-4-1- ليتوگرافي با اشعه الکتروني
3-2-1-4-4-1- ليتوگرافي با پراب روش
4-2-1-4-4-1- رسوب الکتروشيميايي در حفرات
3-1-4-4-1- کاربردهاي نانوسيم
1-3-1-4-4-1- کاربرد نانوسيم در تشخيص بيماري ها
2-3-1-4-4-1- استفاده از نانو سيم ‌‌ها  در رگ‌‌ هاي خوني  براي  تحريک  اعصاب مغزي
3-3-1-4-4-1- استفاده از نانوسيمهاي سيليکوني براي هدفمند کردن رشد سلولهاي بنيادين
2-4-4-1- نانو ترانزيستور
3-4-4-1- نانو حسگر

فصل دوم: کاربردهاي فن آوري نانو
1-2- دامداري
2-2- کشاورزي
3-2- صنعت آب
1-3-2- نانوفيلتراسيون
2-3-2- شيرين سازي آب به وسيله نانوغشاها
3-3-2- تصفيه آب به کمک نانوذرات
4-3-2- تصفيه پساب‌ هاي صنعتي
1-4-3-2- تصفيه فاضلاب‌ ها
2-4-3-2- جيوه‌زدايي از آب
6-7-2- کارهاي انجام شده در زمينه تصفيه آب و فاضلاب با استفاده از فناوري‌نانو
4-2- صنايع غذايي
5-2- پزشکي
?-5-2- تشخيص بيماري با نانوذرات مغناطيسي
2-5-2- شناسايي مولکول‌هاي زيستي
3-5-2- کنترل فعاليت درون ياخته ها
4-5-2- درمان ايدز با نوعي کرم
5-5-2- نانو ربات هاي سه بعدي در لباس سربازان ضد سرطان
6-2- بهداشت
7-2- صنايع دريايي
1-7-2- صنايع کشتي‌ سازي
?-7-2- صنايع فرا ساحل
?-7-2- صنايع ساحلي و بندري
4-7-2- برخي از پتانسيل‌ هاي کاربرد فن آوري‌ نانو در اين صنايع
1-4-7-2- الکترودهاي جوش کاري دما پايين
2-4-7-2- سوخت
3-4-7-2- نانوفايبرگلاس و نانوکامپوزيت‌ ها
4-4-7-2- جاذب‌ هاي ارتعاشي
5-4-7-2- جاذب‌ هاي صوتي
6-4-7-2- رنگ‌ هاي دريايي
7-4-7-2- جاذب‌ هاي انرژي موج دريا و نور آفتاب
8-4-7-2- نانوفيلتراسيون
9-4-7-2- نانومورفولوژي
10-4-7-2- تحول در فن آوري پيل سوختي
11-4-7-2- باتري‌هاي با ذخيره انرژي بسيار بالا
12-4-7-2- گرافيت و سراميک
5-7-2- جايگاه صنايع دريايي و فناوري‌نانو در ايران
8-2- صنعت نفت
9-2- صنايع خودرو
1-9-2- عوامل اصلي رقابت در صنعت خودروسازي
?-?-?- کاربردهاي فن آوري‌ نانو در صنعت خودروسازي
10-2- الکترونيک

فصل سوم: نانوالکترونيک
1-3- آشنايي با نانو الكترونيك
1-1-3-1- وسايل نانو الکترونيک
1-1-1-31- نانو لوله‌ ها
2-1-1-3- حلقه بنزني
3-1-1-3- پليمرها
4-1-1-3- DND
2-3- چشم انداز فن آوري نانوالکترونيک
1-2-3- مشخصه يابي لايه نازک قطعات الکترونيکي
2-2-3- وسعت فن آوري نانوالکترونيک
3-3- کاربرد نانوالکترونيک در صنعت
1-3-3- نمونه هايي از کاربرد فن آوري نانو در الکترونيک
?-1-3-3- کربن نانوتيوب ها (carbon nanotubes)
2-1-3-3- نانوترانزيستورها (nanotransistors)
3-1-3-3- محاسبه گر ها در مقياس نانو (nanocomputers)
4-1-3-3- MRAMها (Magnetic Random Access Memories)
5-1-3-3- ?? C
2-3-3- کارهايي که بايد در راستاي پيشرفت اين علم انجام شود.
4-3- جهاني شدن صنعت الکترونيک
1-4-3- مفهوم جهاني شدن
2-4-3- پيامد هاي جهاني شدن
1-2-4-3- تجارت الكترونيك
1-1-2-4-3- تاريخچه تجارت الکترونيک
5-3-نتيجه‌گيري

فصل چهارم: نانو حسگر (NANO SENSOR)
1-4- حسگرها (sensors) و انواع آن
1-1-4- حسگرچيست؟
1-1-1-4- ساختارکلي يک حسگر
2-1-1-4- خصوصيات حسگرها
2-1-4- انواع حسگرها
1-2-1-4- حسگرهاي آنالوگ
2-2-1-4- حسگرهاي ديجيتال
3-2-1-4- انواع حسگرها در ربات
1-3-2-1-4- حسگر محيطي
2-3-2-1-4- حسگر بازخورد
3-3-2-1-4- حسگر فعال
4-3-2-1-4- حسگر غيرفعال
4-2-1-4- حسگر فاصله
1-4-2-1-4- حسگر تماسي (Contact)
2-4-2-1-4- حسگرهاي مجاورتي (Proximity)
1-2-4-2-1-4- حس کردن استاتيک
2-2-4-2-1-4- حس کردن حلقه بسته
3-2-4-2-1-4- حسگرهاي دوربرد (Far away)
4-2-4-2-1-4- حسگر نوري (گيرنده- فرستنده)
2-4- کاربرد حسگرها
1-2-4- حسگرهاي بدنه (Body Sensors)
2-2-4- حسگر جهت‌ياب مغناطيسي(Direction Magnetic Field Sensor)
3-2-4- حسگرهاي فشار و تماس (Touch and Pressure Sensors)
4-2-4- حسگرهاي گرمايي (Heat Sensors)
5-2-4- حسگرهاي بويايي (Smell Sensors)
6-2-4- حسگرهاي موقعيت مفاصل
1-6-2-4- انکدرهاي مطلق
2-6-2-4- انکدرهاي افزاينده
7-2-4- آشنايي با دو نمونه از حسگرها
1-7-2-4- حسگر تشخيص مانع (ديواره) سه مرحله اي با حساسيت فوق العاده- مادون قرمز
2-7-2-4- حسگر آلتراسونيک
3-4- نانوحسگرها
1-3-4- انواع نانوحسگرها
1-1-3-4- استفاده از نقاط کوانتومي در توليد نانوحسگرها
2-1-3-4- استفاده از نانولوله ها در توليد نانوحسگرها
1-2-1-3-4- نانولوله هاي کربني به عنوان حسگرهاي شيميايي
2-2-1-3-4- نانولوله هاي کربني به عنوان حسگرهاي مکانيکي
3-2-1-3-4- استفاده از نانو ابزارها درتوليد نانوحسگرها
4-4- کاربردهاي نانوحسگر
1-4-4- ساخت بيني الکترونيکي با نانوحسگر
1-1-4-4- سيستم تأمين امنيت
1-1-1-4-4- مبارزه با قاچاق، مواد مخدر و تروريسم
2-1-1-4-4- جايگزيني سگ هاي جستجوگر
3-1-1-4-4- تجهيزات ربات هاي رزمي
1-3-1-1-4-4- سيستم تأمين گاز
4-1-1-4-4- دريافت کننده هاي سيگنال هاي حفاظتي
5-1-1-4-4- کنترل کننده محل کار
6-1-1-4-4- سيستم فوق العاده سريع اعلام حريق
7-1-1-4-4- بيني الکتروني و جرم شناسي
2-4-4- نانوحسگرها و کنترل آلودگي هوا
1-2-4-4- مبارزه با انتشار گازهاي سمي
3-4-4- کاربرد نانوسنسورها در نمودارگيري و اندازه گيري در حين حفاري صنايع بالادستي نفت
4-4-4- نانوحسگر و پزشکي
1-4-4-4- توليد نانوحسگرهاي زيستي نوري
2-4-4-4- کاربرد حسگرهاي زيستي
5-4-4- استفاده از نانوحسگرهاي نوري براي بررسي تغييرات سلولي
6-4-4- پتانسيل نانوسنسورها و تحقيقات در صنعت کشاورزي و غذا
1-6-4-4- نانوحسگر و صنايع غذايي
2-6-4-4- بيني الکترونيکي در صنايع غذايي
7-4-4- نانوسنسورها و AFM هاي جديد
8-4-4- انگشت هوشمند توسط نانوحسگرها ساخته شد
9-4-4- کاربرد نانوسنسورها در بخش لرزه‌ نگارى (Seismic) صنايع بالادستى نفت
5-4- جذابيت‌ هاي نانوحسگرها
6-4-آينده نگري

فصل پنجم: درآخر
1-5- نانوتکنولوژي بخشي از آينده نيست، بلکه تمام آينده است.
2-5- الگوي منحني S
1-2-5- طفوليت
2-2-5- رشد
3-2-5- بلوغ
4-2-5- زوال
3-5- جايگاه ايران
1-3-5- جايگاه ساير كشورهاي صنعتي
4-5- نگاه از زاويه فوايد و مضرات
5-5- راهبردهايي براي توسعه اصولي
6-5- اقدامات انجام شده در ايران
7-5- جمع ‎بندي نهايي بحث
8-5- نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذپيش گفتار تحقيق:
در قرني كه ما در آن به سر مي بريم، يعني قرن بيست و يكم، جنگ اتمي و آلودگي محيط زيست بزرگترين تهديد براي بشريت محسوب نمي شود. ظهور ماشين هاي بي نهايت كوچك به اندازه يك سر سوزن و يا نقطه اي كه در آخر سطر گذاشته شده يا حتي در اندازه مولكولي، بيشتر از آن ها بشريت را تهديد مي كند. زيرا اين ماشين ها قادرند با تغيير اتم هاي يك ماده به يك ماده ديگر يك نوع بازسازي تازه انجام دهند كه اگر كوچك ترين حالت آن از كنترل خارج شود، تمام گياهان و جانوران و انسان ها طي دو روز به عنوان ماده خام ماشين ها مصرف شده و از بين مي روند.
دانشمندان اين مسأله را احساس تلخ و اندوه مي نامند و طرفداران حفظ محيط زيست را وادار مي كنند كه به طور جدي در مقابل آن بايستند.
به همين سبب بود كه در آوريل سال 2003 پرنس چارلز وليعهد انگلستان و از حاميان حفظ محيط زيست آن كشور، از انجمن سلطنتي محيط زيست انگلستان خواست، در برنامه هاي خود در مورد نانو تكنولوژي كمال دقت را كرده و همه خطرات آن را مورد توجه كامل قرار دهند. روزي كه اين ماشين ها از تخيل به واقعيت بپيوندد، رشته نانو تكنولوژي به سرعت سير تكاملي را خواهد پيمود و هم اكنون كه حدود 450 شركت  و270 دانشگاه در آمريكا و اروپا و ژاپن به تحقيق در اين زمينه مي پردازد، تنها در يك سال 2/2 ميليارد دلار صرف اين برنامه مي شود. اما طبق تخمين سرمايه داران سرمايه گذاراي در اين پروژه مي تواند تا سال 2012 يك تريليون دلار سود داشته باشد.
اهميتي که اين بخش از دانش دارد، مرا بر آن داشت تا اين زمينه را موضوع پروژه قرار دهم. 

پروژه اي که هم اکنون مشاهده مي کنيد، شامل 5 فصل با عناوين زير  مي باشد:
1. آشنايي با فن آوري نانو
2. کاربردهاي فن آوري نانو
3. نانو الکترونيک
4. نانو حسگرها (nano sensors)
5. در آخر

فصل اول و دوم در واقع ديد مناسب و کاملي در مورد اين فن آوري به خواننده مي دهد. فصل سوم در مورد نانوالكترونيك مي باشد. از آن جايي که موضوع اصلي در اين پروژه نانو حسگرهاست، فصل سوم به ما در رسيدن به موضوع اصلي كمك مي كند. در فصل چهارم به  نانو حسگر ها مي پردازيم. نانو حسگرها يکي از مواد اوليه نانوتکنولوژي در زمينه الکترونيک مي باشد. قسمت هاي مختلف اندام هاي حسي يک ربات با همين نانوحسگرها ساخته مي شود. اين پروژه مي تواند شروع مناسبي در زمينه آشنايي با اين فن آوري نوين باشد. فصل پاياني اين پروژه نگاه کلي و همه جانبه به اين دانش نوين دارد.
از آن جايي که حضور اين دانش در بين منابع درسي و کتب دانشگاهي به شدت مورد نياز است، اميد است که در آينده اي نزديک واحدي با همين نام در بين منابع آموزشي و دانشگاهي کشور عزيزمان قرار گيرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ جمعه 4 اسفند 1396 ] [ 3:10 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق فن آوری مولد قدرت

تحقیق-فن-آوری-مولد-قدرت
تحقیق فن آوری مولد قدرت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 92 کیلوبایت
قیمت: 8400 تومان

دانلود تحقیق در مورد فن آوری مولد قدرت،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تکنولوژی مولد قدرت
کورس پیستون
حجم مفید سیلندر
حجم اطاق احتراق
تفاوت میان موتور بنزینی و چهار زمانه دیزل
موتور دو زمانه
نسبت تراکم
تنظیمات کاربراتور
شتاب ضعیف موتور
ضعیف بودن قدرت موتور
دور آرام موتور به خوبی تنظیم نمی باشد.
مصرف سوخت زیاد موتور


مقدمه تحقیق:
قطعات موتور عبارت اند از:
سرسيلندر، سيلندر، پيستون، شاتون، ميل لنگ، سوپاپ ها، فنرهاي برگرداننده، تايپيت ها، براي تشريح اين اصول نياز به تعاريف پايه اي داريم، تا با آن ها آشنا بشويم، مثل:
نقاط مرگ بالا و نقاط مرگ پائين.

به بالاترين نقطه قراريري پيستون در داخل سيلندر، نقطه مرگ بالا گفته مي شود و به پائين ترين نقطه قرارگيري پيستون در داخل سيلندر، نقطه مرگ پائين گفته مي شود...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق الکترومغناطیس

تحقیق-الکترومغناطیس
تحقیق الکترومغناطیس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 381 کیلوبایت
قیمت: 11300 تومان

دانلود تحقیق در مورد الکترومغناطیس،
در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
نیروهای الكتریكی و مغناطیسی
میدان های الكترومغناطیسی
امواج الكترومغناطیسی
شدت موج الكترومغناطیسی
كشف اثر فوتوالكتریك
نارسایی الكترومغناطیس كلاسیك در توجیه اثر فوتوالكتریك
مكانیك كوانتومی
توجیه كوانتومی پدیده فوتوالكتریك توسط انیشتین
اثر كامپتون
اثر موسبوئر
نظریه سی. پی. اچ. ساختمان فوتون
از تولید زوج تا اتحاد الكترومغناطیس- گرانش
ماده و پاد ماده
بررسی فرآیند تولید و واپاشی زوج
تولید امواج الكترومغناطیسی
تاثیر گرانش بر انرژی الكترومغناطیسی
نگاهی نوین به شواهد تجربی  
قضیه كار و انرژی و تابش الكترومغناطیسی
تغییر میدان الكتریكی و مغناطیسی فوتون
بار الكتریكی و نیروی الكتریكی
تولید میدان مغناطیسی توسط بار الكتریكی متحرك
میدان مغناطیسی در اطراف دو سیم حامل جریان الكتریكی
برهم كنش الكترومغناطیسى 
كوارك ها
گلوئون و بار- رنگ
مقادیر منفی تابع بتا
شواهد تجربی
امواج الكترومغناطیس، بار- رنگ و مغناطیس- رنگ  
بار- رنگ و مغناطیس- رنگ
گرانش Gravity
معادله بار- رنگ و مغناطیس- رنگ
آلفای گرانش
فضا- زمان چگونه انرژی تولید می كند؟مقدمه تحقیق:
در اين نوشته، هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخوردها با اثر فوتوالكتريك، از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدان ها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را به طور فشرده بيان كرده، آن گاه با ذكر نارسايي آن، به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده- پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد. سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق بیوسنسورها

تحقیق-بیوسنسورها
تحقیق بیوسنسورها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 116 کیلوبایت
قیمت: 9500 تومان

دانلود تحقیق در مورد بیوسنسورها،
در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
بیوسنسور چیست؟
بیوکاتالیست
مبدل (Transducer)
بیوسنسورهای الکترو شیمیایی
بیوسنسورهای توان سنجی
الکترودهای PH شیشه ای
الکترودهای حالت جامد
بیوسنسورهای آمپرسنجی
بیوسنسورهای حرارتی (Calorimetric biosensors)
بیوسنسورهای نوری (Optical biosensors)
بیوسنسورهای فشار الکتریکی 
نتیجه گیری


بخشی از مقدمه تحقیق:
توسعه تجارت جهانی مواد غذايي به چندين بيليون دلار، از نتايج صنعتی شدن می باشد. صنايع غذايي، مواد غذايي سالم و بی خطر را برای مصرف کنندگان فراهم نموده است. صنايع غذايي در حال حاضر شامل فرآيندهايي هم چون فرآوری، حمل و نقل و نگهداری شده که اغلب اين فرآيندها، قبل از رسيدن ماده غذايي به دست مصرف کننده بر روی مواد غذايي که فساد پذيری بالايي دارند، صورت گرفته است.

از آن جا که مصرف کنندگان نيز اهميت قابل توجهی برای کيفيت محصولات غذايي که می خرند ، قائل هستند، لذا اين مسأله، دست اندرکاران صنايع غذايي را وادار کرده تا بر کنترل محصولات غذايي تأکيد بيشتری داشته باشند.

بنابراين تجزيه مواد غذايي برای اطمينان يافتن از سلامت و بی خطر ماندن مواد غذايي تا زمان رسيدن به دست مصرف کننده و هم چنين افزايش زمان نگهداری مواد فساد پذير و بهبود کيفيت آن ها، ضروری است.

در صنايع کشاورزی و غذايي، کيفيت محصول در حال حاضر توسط تجزيه های شيميايي و آزمون های ميکروبی به صورت دوره ای و مستقيم سنجيده شده که اين روش ها، غالباً هزينه بر بوده است. با توجه به اينکه در اکثر موارد نياز به مرحله آماده سازی يا استخراج نمونه داريم، آزمون زمان بر بوده و از طرفی نيز برای انجام اين آزمون ها، به تکنيسين های ماهر نياز داريم. 
لذا يافتن روشی مناسب، سريع و مؤثر که توسط آن بتوان تجزيه های شيميايي مواد غذايي را انجام داده و حضور ترکيبات آلرژيک و پاتوژن را آشکار ساخت، يکی از بزرگ ترين چالش هايي است که در صنايع فرآوری مواد غذايي با آن روبرو هستيم. 

اختراعات اخير در زمينه الکترونيک و تکنولوژی کامپيوتر، افق های جديدی را برای رسيدن به بالاترين حدّ دقت در کنترل مواد اوليه، محصولات، فرآيندها، عملکرد ماشين ها در صنايع غذايي و برطرف کردن چالش فوق باز کرده است.

از جمله اين اختراعات بيوسنسورها هستند که حاصل تحقيقات پيشرفته بين چند رشته مختلف هم چون شيمی تجزيه، بيولوژی و ميکروالکترونيک می باشد ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق تولید انرژی

تحقیق-تولید-انرژی
تحقیق تولید انرژی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 268 کیلوبایت
قیمت: 9500 تومان

دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی،
در قالب doc و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل:انرژی آبی
نحوة کار یک سد آبی
نیروگاه
نیروگاه‌ ها، کارخانه‌ های تولید برق هستند.
نیروگاه‌ های برق آبی
تأثیر خواص تولید و انتقال
تبدیل انرژی با بکارگیری بخار
بویلرها در بستر جریانی
تبدیل انرژی با استفاده از آب
انواع تأسیسات
توربین های گازی
نیروگاه های هسته ای
اجزای نیروگاه هسته ای
نیروی باد امروز

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

تحقیق-مطالعه-اثرات-تداخلي-روي-در-جذب-و-انتقال-آهن
تحقیق مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 133
حجم فایل: 2084 کیلوبایت
قیمت: 8700 تومان

دانلود تحقیق در مورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن،
در قالب doc و در 133 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مواد، وسايل و روش ها
فصل سوم: نتایج
فصل چهارم: بحث


بخشی از ابتدای تحقیق:
در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و هم چنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجودات زنده، برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است هم چنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماری های ناشی از کمبود یا ازدیاد آن ها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه، مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیت های گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و ... بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن می‌باشد...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق طراحی ماشین های الکتریکی

تحقیق-طراحی-ماشین-های-الکتریکی
تحقیق طراحی ماشین های الکتریکی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 209
حجم فایل: 1905 کیلوبایت
قیمت: 24000 تومان

دانلود تحقیق در مورد طراحی ماشین های الکتریکی،
در قالب word و در 209 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
استاتور
اجزای ماشین الکتریکی
خواص فولادهای جهت دار آرمكو
استانداردهای فولادهای الكتریكی
خواص معمول آلیاژهای پرمندور
ورق روتور و استاتور موتور القایی كوچك
روكش های عایقی فولادهای مغناطیسی
خواص فیزیکی مس و آلومینیوم
مشخصه آهنربا
مشخص دمایی آهنربا
انواع موتورهای dc
یك موتور الكتریكی باز شده ی  dc
جزئیات ساختاری موتور dc
ساختار میدان آهن ربای آلنیکو
ساختار میدان آهن ربای سرامیکی
ورقه آرمیچر ساخته شده با سوراخ های تهویه
چگالی شار فرضی و واقعی قطب
آرایش نگه دارنده جاروبک
مقطع پیشانی قطب
موتور DC آهنربای دائم
چگالی جریان و ضریب اصطكاك برای مواد جاروبك
روتور آهنربای دائم برای موتور DC بدون جاروبک
انواع مواد از نظر مغناطیسی
حلقه هیسترزیس آهن ربای دائم
طرح بلوک دیاگرام محرک های dc بدون جاروبک
سطح مقطع کلی بر اساس تعداد پله انتخاب شده
بدست آوردن ضریب k
مقادیر ضریب اشغال پنجره
 ضریب هدایت حرارتی برخی مواد
ایزوتوپ ها در توربوژنراتور دو قطبی
نواحی حرارتی یک ماشین القایی
معادلات خروجی
معادله خروجی ماشین های dc
عوامل مؤثر در اندازه ماشین های دوار
سرعت
بارگذاری مغناطیسی ویژه
چگالی شار ماکزیمم
جریان مغناطیس کنندگی
تلفات هسته
بارگذاری الکتریکی ویژه
طراحی مسی و آهنی
تغییر خروجی و تلفات با توجه به ابعاد ماشین
قاب های استاندارد
ظرفیت های استاندارد شده
فلزات غیر بلورین
جمع بندی
مس و آلیاژهای آن
مواد عایقی
عایق مخصوص هادی
عایق شیار
کاغذهای عایقی
مواد آهن ربای دائم
خواص مغناطیسی
خواص حرارتی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق لعاب کاری فلزات

تحقیق-لعاب-کاری-فلزات
تحقیق لعاب کاری فلزات
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 6955 کیلوبایت
قیمت: 8900 تومان

دانلود تحقیق در مورد لعاب کاری فلزات،
در قالب doc و در 75 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
فصل اول: تعاریف سیر تکاملی لعاب
فصل دوم: مواد اولیه مورد مصرف در ساخت لعاب
فصل سوم: تولید و ساخت لعاب
فصل چهارم: اصول چسبندگی لعاب
فصل پنجم: انواع لعاب
فصل ششم: آماده سازی لعاب
فصل هفتم: ورق های مورد استفاده برای لعاب کاری
فصل هشتم: عملیات مقدماتی لعاب کاری
فصل نهم: فرآیند پوشش دادن لعاب
فصل دهم: پخت و کوره های پخت لعاب
فصل یازدهم: کنترل کیفی محصول نهایی
فصل دوازدهم: مواد کمکی لعاب

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 4:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 صفحه بعد